ATTIECĪBU ANALĪTIĶIS

LIETOTĀJA DATI

Vienošanās noteikumi

  • Programma Attiecību Analītiķis sniedz pakalpojumu, kuru iegādājas (pērk) Lietotājs. Elektroniskos norēķinus un datu drošību garantē mūsu partneri SAS "EVP International" (interneta norēķinu sistēma WebToPay) un elektronisko norēķinu sistēma PayPal.
  • Par Programmas rezultātu (Lietotāja datu) drošību, kas glabājas saitā www.astropolis.lv, nes atbildību Programmas autori un garantē informācijas konfidencialitāti.
  • Programmas autori nes atbildību par produkta kvalitāti un datu aizsardzību, bet nenes atbildību par to, kā lietotājs produktu izmanto. Proti, Lietotājs var brīvi iegādāties Programmas rezultātus par jebkuru trešo personu, bet Lietotājs nes atbildību par tādu šīs informācijas izmantošanu, kas var nodarīt kaitējumu trešajai personai (piemēram, publiskojot šos datus).
  • Programma Attiecību Analītiķis ir intelektuāls īpašums, kuru aizsargā Autortiesību likums. Pie jebkādas citēšanas atsauce ir obligāta.